دوره های خصوصی

برای برگزاری دوره های خصوصی شرایط خاصی وجود دارد و میبایست قبل از هر اقدامی هنر جو و یا والدین آنها بصورت حضوری جلسه ای برگزار شود که در این جلسه نسبت به تعیین سطح شدن هنر جو و دیگر شرایط مورد گفتگو قرار میگرد و در صورت توافق اولیه در زمان مشخصی یک جلسه آموزشی برگزار می شود تا هنر جو از کیفیت و نحوه تدریس و روند دوره بیشتر آگاه شود و در پایان جلسه فوق در صورت تمایل استاد و هنرجو قراردادی در این خصوص منعقد می گردد.
همچنین هزینه برگزاری این جلسه نصف جلسه اصلی میباشد و کلاس های خصوص شرایط سنی خاصی ندارد و هنر جو از 5 سال به بالا میتوان در این دوره های خصوصی شرکت کنند
همچنین فرمت قرارداد با هنر جو را از لینک زیر می توان دانلود کرد.
قرارداد دوره خصوصی